Støt Partiet Hansen Danmark med en donation

Som nystiftet parti betyder økonomisk hjælp til vores kampagne- og markedsføringsarbejde rigtig meget, både til vores fysiske og digitale kampagnearbejde, så vi kommer ud over rampen.

Vi bukker vores høje hat for ethvert beløb, små som store, og siger tak.

Tilsammen giver det en kæmpe hjælp så vi kan komme rigtig fra start.

I lovgivningen om partistøtte fastsættes der en årligt beløbsgrænse som i 2023 er på kr. 22.800,-. Ved større donationer skal vi oplyse navn og adresse på de bidragsydere, som har bidraget med mere end kr. 22.800,-. Selve beløbet, som bidragsydere har bidraget med oplyses ikke.

Andre bidrag og tjenesteydelser er også en mulighed, som f.eks. at stille faciliteter til rådighed for Partiet Hansen Danmark, som f.eks. lokaler eller en kampagnebil o.s.v.

Alt har interesse og kan bruges når man er et ungt parti.

Vi er med til at overholde åbenhed og gennemsigtighed omkring private bidrag til politiske partier jf. de gældende regler.

Partiet Hansen Danmark står for sund fornuft og livserfaring, hvor vi favner alle danskere der ønsker et trygt land hvor vi som borgere kan føle os trygge og i sikkerhed.

Her er de bedste numre til et trygt Danmark:

Bankoverførsel Reg.nr. 5444 Konto Nr. 0248832

På forhånd tak for din donation.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark