Partiet Hansen Danmark (PHD) udfordrer SVM-regeringen

Knud Hansen, den 20. oktober 2023, Partiet Hansen Danmark

Hele Regeringens, FN, EU og IPCC vindmølleparkprojekt om CO2 opvarmnings agendaen er fup, svindel og bedrag fra ende til anden. SVM-regeringen har ingen belæg for at ville opføre ødelæggende-vindmølleparker i hele Danmark. De ødelægger naturen og dyrelivet der går voldsomt ud over store dele af det danske landbrug og havmiljø som befolkningen skal leve af.

Debatindlæg af Knud Hansen, næstformand Partiet Hansen Danmark

Med SVM-regeringens og FN’s beslutning om at CO2 er en katastrofe for klimaet, og dermed hele baggrunden for opstilling af vindmøller og solenergi anlæg, er det deres pligt at kunne bevise at 0,015% CO2 kan mere-opvarme kloden.

Da dagsordenen om opførelse af de, kæmpe vindmølleparker og solcelleanlæg, vil bringe det danske samfund på grænsen af økonomisk ruin, er det utroværdigt at SVM-regeringen ikke kan dokumentere eller bevise at 0,015% CO2 opvarmer kloden.

PHD forventer/anbefaler at SVM-Regeringen kontakter klodens ypperste videnskabsfolk på området, til bevis og dokumentation.

Partiet Hansen Danmark udfordrer hermed SVM-regeringen og klodens ypperste videnskabsfolk!

0,015% CO2 som jo er den stigning i atmosfærens CO2 indhold vi har oplevet siden 1950. Den mængde CO2 kan ikke på nogen måde mere-opvarme kloden.

IPCC (FN’s Klima komite) blev i 2009 af BBC spurgt om De havde nogle beviser. IPCC-formanden nægtede at svare på spørgsmålet.

3 gange spurgte BBC-journalisten om det samme, 3 gange nægtede IPCC-formanden at svare.

Siden er der ikke blevet spurgt.

Det hele er en stor gang manipuleret hjernevask.

Store dele af verdens befolkning er på grund af mediernes knæfald for FN, IPCC og EU hoppet med på den globale manipulerede hjernevask.

Spørgsmålet vedrørende 0,015% CO2 blev stillet i 2021 til Ida Auken, WEF-tinsoldat (World Economic Forum) via Facebook, hvilket blev kvitteret med, at spørgsmål-stilleren (redaktionen er navnet bekendt), blev smidt ud af Facebook for LIVSTID.

Dette beviser at Regeringen, FN, EU og IPCC ikke tør blive udfordret, da de ikke kan fremlægge beviser. Hele vindmølleparkprojektet og CO2 opvarmnings agendaen er fup, svindel og bedrag fra

ende til anden, kun sat i gang i forsøg på at føje FN’s 2030 agenda og måske redde vindmølleproducenterne’s (Vestas) skrantende økonomi.

Partiet Hansen Danmark udfordrer hermed SVM-regeringen og resten af verdens videnskabsfolk!

2
0