SUNDHEDSPOLITIK

You are currently viewing SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK
Sundhedssektoren har i de sidste mange år været et stort problem i Danmark, og hver gang der bliver spurgt ind til det, nedsætter den siddende regering endnu en kommission der skal se på de tidligere kommissioners arbejde, som så strander der, indtil en ny kommission bliver nedsat.

Det er en skandaløs måde at håndtere dig og mig på – vi er mennesker. Der skal ske handling omgående, så den slags problemer aldrig mere opstår, og de nødvendige ressourcer skal stilles til rådighed – omgående. Det ser ud som om en tidligere minister (vi behøver vist ikke at nævne navnet) eller lignende har været på spil som ‘verdensmester’ på området. Men resultatet vi ser i dag er mere end katastrofalt.

Det gør kun sagen endnu værre når den nuværende minister på området udtaler, at vedkommende er blevet dybt overrasket over omfanget og dybden af de problemer, der er. Ministeren har haft det område i årevis som minister i flere omgange og formand for diverse udvalg. Så det kan jo ikke være studenterhuen, der trykker.

Partiet Hansen Danmarks mål er, at ethvert hospital og sygehus øverste chef skal være en dansk lægeuddannet professor, dr. med. eller lignende, og flere andre chefer i den øverste del af ledelsen skal ligeledes være danske læger. Vi vil også indføre tidligere tiders kendte og velfungerende stuegang, hvor overlægen er ledsaget af en erfaren afdelingssygeplejerske og flere yngre læger, som er i klinisk mesterlære – og at der altid er den nødvendige tid til stuegangen.

Lægen indtaler sine observationer i en diktafon således, at journalerne efterfølgende opdateres af lægesekretæren.

Det er ikke en overlægens job at tilbringe arbejdstiden ved en computer.

Det er den øverste stab af læger der leder og fordeler arbejdet. Næste trin er afdelingssygeplejerskerne og derefter sygeplejerskerne osv. – udelukkende folk med fingeren på pulsen.

Det er vi overbevist om bl.a. vil betyde, at de maksimale ventetider i behandling på især kræftområdet kan overholdes, og ikke som nu, hvor et par øverste læger ulovligt skubber mere end 300 akut kræftpatienter ned af ventelisten, med en dødsdom om ‘storetåen’, og selv bliver fyret med 4 og 3,5 millioner kroner i lommerne. Det må bare ikke kunne lade sig gøre. Andre steder amputerer de ben som om de spillede mikado til en personalefest.

Til almindeligt kontorarbejde kan så ansættes kompetente medarbejdere.

Med ovennævnte model er det fagfolk der styrer sygehusene og får hele hospitalssektoren til at være en moderne organisation, der ledes af erfarne og kompetente læger som har terapi, sygepleje, administration og forskning under sig. Og de skal slet ikke forstyrres af nogle politikere på Christiansborg eller Djøf’er der efter vores mening ikke har en skid forstand på at drive hverken hospitaler eller sygehuse.

Vi går naturligvis ikke på kompromis med den digitale udvikling, der finder sted hver eneste dag. Et område der skal have den nødvendige og uundværlige plads til udvikling og gavn for både patienter og personale.

Lønopdatering
Hele branchen skal til enhver tid være lønopdateret, så de ansatte ikke flygter til udlandet til højere lønninger og bedre arbejdsvilkår, men skal heller ikke være lønfremmende eller løndannende, så det smitter af på det øvrige arbejdsmarked.

Det vil betyde at hele vores sygehusvæsen igen kommer til at fungere optimalt.

Alle vores sygehuse skal have deres eget selvstændige køkken, hvor der bliver lavet god, sund og lækker mad til både patienter og personale.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

Tandlæge
Tandlæger skal indgå i den almindelige danske lægebehandling for danskere, præcis som når man går til lægen eller modtager behandling og operation på hospitaler o.l.

Vores pensionister
Ældre skal kunne blive plejet og passet på anstændig vis på de danske plejehjem i Danmark, og maden skal være mad lækker guf, på et væsentligt højere niveau end tidligere, som visse steder ikke engang en hund ville æde.

Personalet skal løbende lønopdateres som det øvrige arbejdsmarked, og der skal være personale nok – og med rigtig god tid til at tage sig af de ældre og kunne tale med dem på anstændig vis og naturligvis på dansk – det var jo dem der byggede Danmark.

Kosmetiske operationer
Personlige kosmetiske indgreb som f.eks. brystoperation og fejloperationer af samme er en privat sag og sker dermed for egen regning. Det gælder også tatoveringer og andre kosmetiske forfængeligheds-operationer, skal være 100% for egen regning og forsikring.

Det er ikke familien Danmark der skal betale for den slags personlige udskejelser.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

7
0