Klimafupplan når nye højder

Kirsten Sletbjerg, den 26. september 2023

“Ny EU-lov kan gøre nogle boliger usælgelige, mens andre risikerer en kæmperegning

Op mod 45 pct. af bygningsmassen skal energirenoveres inden 2033.

Det nye direktiv opdeler bygningsmassen i syv energiklasser fra A til G, hvor sidstnævnte er mindst energivenligt.

Direktivet foreskriver, at ca. 15 pct. af boligmassen skal placeres i kategorien G.

Hvor mange procent, der skal placeres i de øvrige energiklasser, ligger endnu ikke helt fast.

Europakommissionen og Klimarådet har dog tidligere talt om en proportional fordeling i alle syv energiklasser, dvs. knap 15 pct. af boligmassen i hver.

Konkret lægger det nye direktiv op til, at alle beboelsesejendomme som minimum skal energirenoveres til energiklasse E i 2030 og til energiklasse D i 2033.

Desuden skal alle bygninger være klimaneutrale senest fra 2050.

De nye regler betyder altså, at hvis hver energiklasse skal indeholde ca. 15 pct. af boligmassen, så vil de ca. 30 procent mindst energivenlige boliger i kategori G og F skulle opgraderes massivt inden 2030, mens de ca. 15 pct. i energiklasse E følger efter senest i 2033.

Det indebærer, at der venter et stort arbejde for op mod 45 pct. af alle boligejere, og regningen forventes også at blive stor.

Samtidig lægger direktivet op til, at alle boliger skal være opgraderet i 2050, så de ikke længere udleder drivhusgasser.

Fordelingen af boliger i de enkelte energiklasser foregår enkeltvist i alle lande.

Danmark kan derfor ikke komme uden om de nye krav ved at hævde, at vi har mere energivenlige boliger end nogle af vores nabolande.

EU, WEF og især FN har travlt med at slå bunden ud af folks økonomi med tiltag, vi selv bedre kan finde ud af.

Klimadebatten er højtråbende i disse år.

Der er en voksende skepsis, gående ud på om klimadebatten drives af videnskabelige erkendelser eller politiske hensigter.

Klimadebatten er ikke så lidt betændt, og sidste valgkamp havde netop klimaet som sit helt store omdrejningspunkt.

I udlandet ser vi Extinction Rebellion demonstrere ved at blokere trafik og ødelægge store kunstværker, og politisk vedtages det ene tiltag efter det andet for at “redde klimaet”.

Klimadebatten synes at være baseret mere på politisk tro og politisk indbildning end på videnskab og realiteter.

Vi skal gøre vore politikere opmærksomme på, at i Danmark bestemmer vi selv over vores boliger, det skal EU, WEF og FN ikke blande sig i, medmindre de betaler hver boligejer for eventuelle ombygninger.

Det er på tide, vi sætter hælene i overfor politikernes afhængighed af EU, WEF og FN.

Vi bestemmer selv i eget land.

Lad os forlange, at komme UD af EU, WEF og FN, som er gået grassat på grund af FN’s 17 Verdensmål, som er skadelige for Vestens lande, herunder Danmark.

1
0