Jyllands-Posten i ledtog med jødiske kapo-typer

André Rossmann, den 29. februar 2024, 24NYT

Jyllands-Posten (JP) har inviteret stillerne af borgerforslaget om at stoppe det påståede ”folkedrab i Gaza” til at reklamere for deres forslag på JP’s hjemmeside.

Det kan ikke komme bag på nogen, at borgerforslagets stillere har fået lov til at markedsføre deres antisemitiske slam netop på JP. Det er jo velkendt, at JP er en avis med stolte antisemitiske traditioner.

I nævnte borgerforslag opfordrer stopfolkedrab.dk den danske regering til at ”arbejde aktivt for at forebygge og standse folkedrab, som Israel er i færd med at gennemføre i Gaza, under Folkedrabskonventionen og folkeretten. Det afgørende i denne sammenhæng er, at forpligtelsen til at beskytte mod folkedrab ikke kræver, at medlemsstaterne afventer efterforskning”.

Regeringen opfordres med andre ord til at arbejde for at standse det påståede ”folkedrab i Gaza”, uden at der findes juridisk dokumentation for, at der er tale om folkedrab, og uden at afvente resultaterne af Den Internationale Domstols efterforskning, da disse åbenbart betragtes som ren formalitet.

Selve påstanden om folkedrab i Gaza er naturligvis fuldstændig grundløs og reelt en hån mod dem, der igennem historien blev ofre for folkedrab. Sandheden er, at Israel følger alle krigslove og gør alt hvad der er muligt for at skåne civile. Ikke overraskende vælger den overvejende antisemitiske verdensopinion i de vestlige lande – Hamas’ nyttige idioter – dog at tage Hamas’ propaganda – og ikke fakta – for gode varer.

Det antisemitiske borgerforslag om at stoppe det påståede ”folkedrab” i Gaza hænger sammen med det enorme pres, som danske politikere, medier og kommentatorer lægger på danske jøder for at få dem til offentligt at tage afstand fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu, støtte Danmarks anti-israelske kurs og lefle for antisemitiske kræfter, der går ind for Israels udslettelse.

Selv om nogle af folkene fra stopfolkedrab.dk har jødiske navne, er de kun jøder af navn – ikke af gavn. De er ynkelige og svage mennesker uden stolthed og en følelse af fælles identitet med judaismen og jøderne i Israel.

USA’s tidligere ambassadør i Israel, David Friedman, har ganske rammende betegnet den slags mennesker for at være ”værre end kapoerne” (kapoer var fanger, som hjalp nazisterne i koncentrationslejrene). Dvs. altid på spring til at tilbyde sig som kollaboratører og forråde Israel.

André Rossmann

1
0