Danske børn betaler prisen for Danmarks islamisering

André Rossmann, den 14. februar 2024, 24NYT

Islam har forandret Danmark for altid – økonomisk, socialt og kulturelt. Skandalen på Borup Skole, hvor flere etnisk danske børn er blevet seksuelt krænket og misbrugt af deres muslimske skolekammerater, viser, hvad danskerne kan forvente på sigt. Det siger sig selv, at når man importerer en masse muslimer fra Mellemøsten og Afrika, følger problemerne med.

Islam er en decideret voldskultur. 17 pct. af københavnske børn i muslimske hjem får tæsk som en helt normal del af en muslimsk børneopdragelse. For danske børn er det kun 1 pct., der opdrages med vold. Forklaringen findes i den islamiske kultur, hvor vold fylder utroligt meget og præger alt fra børneopdragelse, kvinders vilkår, straffelov, undertrykkelse af mindretal samt mord på jøder og homoseksuelle. Volden blandt de muslimske indvandrere kommer derfor ikke ud af ingenting. Bandekrigene, det stigende antal voldtægter, de mange overfald på sagesløse mennesker samt ydmygelses- og dominansvold, som muslimske indvandrere og efterkommere står bag, er ikke tilfældige hændelser.

Historisk set har sex og magt været vævet sammen i muslimske samfund. Seksuelle relationer i de islamiske lande har altid været udtrykt i hierarkier. Nogen dominerer og nogen må underkaste sig. De voksne mænd står øverst med kvinder, drenge og slaver under sig. Mange steder er det f.eks. helt normalt at voksne mænd både har en seksuel relation til en kvinde og til varierende drenge. Den danske kriminolog Flemming Balvig har i sit arbejde observeret herredømme-tankegangen i forbindelse med det stigende antal voldtægter af danske kvinder, og forklarer, at når indvandrere voldtager, er det “ofte unge mænd, for hvem det gælder om at markere deres manddom og deres herredømme”. Andre danske undersøgelser viser, at mænd med muslimsk baggrund oftere er involveret i voldtægtssager, hvor det handler om magt, ære og om undertrykkelse af kvinden – fordi hun er kvinde – mens danske mænd voldtager af andre årsager.

Det er f.eks. velkendt, at i området mellem Pakistan og Afghanistan bruger mænd utilsløret halvstore drenge til sex, hvilket også er udbredt andre steder i Mellemøsten. I Vesten er det mest piger, der udsættes for seksuelt misbrug, mens fordelingen er anderledes i muslimske og arabiske kulturer, hvor procenten af misbrugte drenge er større end i Vesten. Det skyldes et menneskesyn, der dels tillader udnyttelse af svage individer, og dels anser det at misbruge en dreng for mindre alvorligt, idet den for muslimer værdifulde jomfruhinde ikke ødelægges ved analt samleje med en dreng og de synlige spor efter seksuel udnyttelse almindeligvis forsvinder.

Den britiske antropolog James Emery har belyst, hvorledes familien til børn, der er blevet seksuelt krænket i De palæstinensiske Selvstyreområder, kan udgøre en endnu større fare for ofrene end selve den seksuelle mishandling. En fireårig palæstinensisk pige blev voldtaget af en mand i midt-tyverne, og blev efterladt af sin familie, der hellere ville lade hende bløde ihjel end tilsmudse deres ære ved andres kendskab til voldtægten. En sekstenårig palæstinensisk pige blev gravid efter voldtægt fra lillebroderens side. Da hendes tilstand blev kendt, opfordrede familien hendes ældre broder til at dræbe hende og således slette skampletten på familien. Hendes brødre – voldtægtsmanden og morderen gik skyldfri. Pigen fik skylden. Hun begik en fejl og må betale for det, forklarede en slægtning.

På grund af kønsadskillelsen, forbud mod venskaber med det modsatte køn og familiens mænds vogten over ”deres” kvinders gøren og laden er det pigerne i muslimske familier, der udsættes for seksuelle overgreb. Krænkeren kan være en bror, fætter, farbror, morbror, bedstefar eller endog faderen selv. I en hollandsk undersøgelse af tilflugtsstedet Fier Fryslân for æresvolds-truede indvandrerpiger og unge kvinder kom det frem, at halvdelen af kvinderne har været udsat for seksuelt misbrug af deres familie. 52% var misbrugt af en fætter, 22% af en bror, og 20 % af en onkel og 8 % af deres far.

De fleste i Danmark tror, at sådanne seksuelle overgreb er sjældne eller ualmindelige. Sandheden er, at de finder sted ekstrem hyppigt. For muslimske mænd øges nydelsen i et seksuelt forhold nemlig ved den seksualiserede dominans. Det tiltagende fænomen med muslimske voldtægter af mænd skyldes hævdelsen af magt. For muslimer er seksuel dominans af andre mænd udtryk for hyper-maskulinitet, hvorfor muslimske krænkere bruger voldtægten til at fratage offeret maskulinitet. Og der skal helst være vidner til en muslimsk voldtægt eller bevis på den (f.eks. filmet med mobiltelefon og rundsendt), ellers får ydmygelsen mindre vægt.

Det danske skolemiljø er et miljø, hvor ens voldsparathed og dominans afgør ens position i skolens hierarki. På mange skoler er der derfor kulturelle konflikter, vold og sammenstød mellem danske og muslimske børn. Dagligdagen på skoler med en høj andel af muslimske elever præges af trusler mod lærerne og de danske elever, truende adfærd over for de ansatte, kaos i timerne og ekstremt lavt fagligt niveau. En del af eleverne har konstant en aggressiv tone over for underviserne. Det er mest de kvindelige lærere, der bliver udsat for truende adfærd. De bliver kaldt ”luder”, ”kælling” o.lign.

Danmarks overklasse, herunder folketingspolitikerne, klarer sig fint, fordi den har råd til at flygte fra de muslim-befængte områder og skoler. Tilbage står almindelige danskere, som ikke har råd til at flytte til velhaverkvarterne eller skifte til en privatskole. Det er derfor primært almindelige danskere som dem, der bor i Borup på Sjælland, der bliver ofre for muslimske indvandreres ”herskerattitude”. De er ikke længere herre i deres eget danske hus.

André Rossmann

3
0