Danmarks har en fremtid, hvis du vil

Lars Hedegaard, den 13. marts 2024, 24NYT

Demografi er skæbne. Dem, der sætter flest børn i verden eller på anden måde påvirker nationernes folkelige sammensætning, vinder i den sidste ende.

Derfor talte Joe Biden under sin State of the Union længe om “reproductive rights” – hvilket vil sige ubegrænset ret til abort indtil fødselstidspunktet – og ofte efter.

Det vil appellere til talløse moderne kvinder, der har taget kontrol over deres krop og synes, at et barn er en invasiv art.

Man kan så diskutere det etiske i abort, og det kan man blive ved med.

Imidlertid bestemmes samfundets fremtid ikke af etik, men af hårde realiteter. Hvis abortentusiaster nægter at sætte børn i verden, vil verden tilhøre dem, der får børn.

Vi oplever nu en opsplitning i de vestlige samfund mellem den befolkningsgruppe, der væmmes ved fædrelandskærlighed, og dem, der holder af den arv, som de fik af deres far og mor.

Se bort fra tidens overfladefænomener.

Sejren vil tilhøre dem, der ved at sætte børn i verden demonstrerer, at de har fortrøstning til Danmarks fremtid.

1
0