KIRKE

You are currently viewing KIRKE

KIRKE
Den kristne kirke har gennem årene budt på mange ting lige fra religionskrige og forfølgelser, til omsorg, tilgivelse og næstekærlighed. Ikke desto mindre må vi konstatere, at den kristne tro som samfundets religiøse og åndelige grundlag i Danmark er på vej mod udgangen hvis der ikke gøres noget.

Det mener vi Partiet Hansen Danmark, at Danmark skal sætte en stopper for.

Vi så gerne, at helligdage, især Påsken og Julen, er højtider, hvor butikker, restauranter, biografer og teatre er lukket ned og de store statskanaler DR og TV2 tilpasser udsendelserne med en vis respekt for højtiderne.

Den kristelige etik og værdigrundlag skal respekteres i vores moderne folkestyre på lige fod med retsstaten og det velfærdssamfund der er tilbage.

Der er langt til det perfekte samfund, meget langt, men vi mener det er inden for rækkevidde, hvis en stor del af vores partiprogram bliver gennemført, et program som bygger på demokrati, frihed og menneskelig værdighed og livskvalitet.

I Danmark har vi religionsfrihed, hvor der altid har været plads til flere slags religioner, hvor den kristne danske folkekirke lever side om side og giver plads til den katolske kirke, det jødiske samfund og flere andre.

I den danske folkekirke foretages der mange forskellige handlinger såsom dåb, konfirmation, vielser og begravelser m.m.

Med hensyn til kirkevielser mener vi, at en vielse er en handling mellem en mand og en kvinde, som Vorherre skabte dem.

Vi har på ingen måde noget imod bøsser og lesbiske o.l. eller hvad de nu vil kalde sig, men det hører ikke til i den danske folkekirke jævnfør den Gud, vi har der.

Ønsker nogle det anderledes, henviser vi dem i al fredsommelighed til andre ved f.eks. at spørge på rådhuset.

LGBT+HIJGTYXZogbolleÅ eller hvad de nu vil kalde sig minder for meget om et Disney Show for børn og bør ikke indgå i kirkelige handlinger i Danmark. Spørg eventuelt på rådhuset. Visse kredse ønsker ligefrem, at børn inden dåben skal vælge om de vil være dreng eller pige. Det er totalt afsporede kolbøtter ingen normaltbegavede skal lytte til. 

I Partiet Hansen Danmark hedder det han og hun – forskellen sidder mellem benene. Sådan er vi født og sådan er det.

Vi mener dog at visse personer tilknyttet kirkerne, der forgriber sig på børn, skal straffes med fængsel for bare den mindste forseelse og i de meget grove tilfælde med dødsstraf.

Vores kirkelige helligdage skal der ikke pilles ved, heller ikke Store Bededag som det nuværende rædselsregime har fjernet.

Med Partiet Hansen Danmark ved roret vil den omgående blive genindført.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

 

Islam
Det er konstateret og dokumenteret igen og igen, at islam ikke er en religion, men derimod en ideologi med en tynd fernis af religion. Det dokumenteres ustandselig ved de alt for mange steder i de islamiske hellige skrifter, der nøjagtigt beskriver, hvordan vi, de vantro, skal myrdes.

Læs her, direkte oversat fra Koranen:

35.7 De vantro har en hård straf i vente.

8.39 Bekæmp dem, … indtil al religion tilhører Allah.

40.70-72 De, der kalder Koranen og det, vi har sendt vores udsendinge ud med, for løgn, de skal få at se: når de i lænker og med kæder om halsen bliver slæbt af sted, dyppet i kogende vand og derpå brugt som brændsel i ilden!

41.26-27 De, der er vantro siger: ”Hør ikke på denne Koran! Snak løs imens! Måske kan I undertrykke den!” Vi vil lade dem, der er vantro smage en streng straf og gengælde dem…

34.33 Inderst inde fortryder de, når de ser straffen og vi lægger lænkerne om halsen på dem, der var vantro. Får de gengæld for andet end det, som de gjorde?

3.151 Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro…

76.4 Til de vantro har vi beredt lænker og kæder og flammende ild.

9.123 I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer1 Lad dem finder jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

5.51 I som tror (på Allah), !Tag ikke jøder og kristne til venner! De er hinandens venner. Den af jer, som slutter venskab med dem bliver en af dem.

3.28 De troende (muslimer) skal ikke tage sig de vantro til venner. Den der gør det hører slet ikke Allah til…

3.61 … Lad os nedkalde Guds (dvs. Allahs) forbandelse over dem…

33.1 og 33.48 Adlyd ikke de vantro og hyklerne.

9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

22.19-22 …Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Kogende skoldhedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern (jernkøller) venter dem.

36.8 Vi lægger lænker om deres hals, helt op til hagen, så de må holde hovedet højt.

69.30-32 Grib ham! Bind ham! Lad ham så brænde i helvedesilden. Læg ham så i en lænke halvfjerds alen lang!

4.89 De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

4.102 De, der er vantro, ønsker intet hellere, end at I er glemsomme med jeres våben!

47.5 Når I møder dem, der er vantro, så hug dem (med sværdet) over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne… med henblik enten på benådning eller løskøbelse bagefter.

47.8 Men de, der er vantro, død over dem!

33.64 Allah har forbandet de vantro og beredt dem en flammende ild.

33.68 Herre! Giv dem den dobbelte straf, og læg en stor forbandelse over dem.

47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

4.104 Vær utrættelige i at forfølge de vantro folk, selv hvis de måtte være ubehageligt for jer(efter Rudi Parets videnskabelige oversættelse)

47.15 …de skal blive i ilden til evig tid og får skoldende vand at drikke, der flår deres indvolde i stykker.

9.73 Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Gud side, hvor som helst i finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

9.29 Og blandt dem, der har fået skriften (jøder og kristne), skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de er kuet og rede til at betale tribut (til muslimerne).

4.109 Når I drager på togt i landet (de vantros land), begår I ingen overtrædelse ved at forkorte bønnen, hvis I frygter at de, der er vantro vil udsætte jer for prøvelser. De vantro er en åbenlys fjende.

88.5-7 De (vantro) skal brændes i flammende ild, drikke kogende vand og de skal æde torne og tidsler.

Direkte oversat fra Koranen af Ellen Wulff.

Med den indstilling til andre mennesker hører islam på ingen måde til i Danmark.

Ligeledes er islam ekstrem diskriminerende over for kvinder. Det er langt fra hvad vi kan eller vil acceptere her i landet. En flok herboende fremmede islamister, hvoraf hovedparten ønsker grundloven udskiftet med sharialoven – den går ikke.

Derudover er børnesex helt normalt i mange af den slags lande. Det gælder især lande hvor islam er dominerende, og hvor mænds liderlige omgang med mindreårige ikke bare er tilladt, men bliver rost.

islam har i 1400 år har været styret af totalitære kræfter. Det, der styrer islamisternes liv, er underkastelse under det islamiske fællesskab.

Individet betyder intet. Familien, stammen, klanen betyder alt.

Lighed eksisterer ikke i islam. Kvinder anses for undermennesker, der dog står over jøder, kristne og andre vantro, som ifølge islams hellige skrifter skal bøje sig for islam og bringes til at finansiere islamisternes liv.

I islam værdisættes muslimer efter, hvilken hylde de hører til på, hvor meget – eller lidt – de er værd. Mændene troner på den allerøverste hylde. Den næste hylde er der så lidt tvivl om, men det normale er, at her placeres drengene. Og først på den næstnederste hylde befinder kvinder sig så. Og pigerne? De er allernederst i hierarkiet og må adlyde ikke blot deres forældre, men også deres brødre. Muslimske drenge sættes op på en piedestal, hvor opdragelse er et fremmedord, hvad der tydeligt kommer til udtryk i skolerne, hvor de konstant er årsag til uro og ballade.

Den såkaldte profet besteg sin ”hustru” Aisha, en lille pige, da hun var ni år gammel, og i de kredse er han den eneste saliggørende. I den vestlige verden er profeten Allah at betragte som pædofil, kun overgået af galningen ayatollah Khomeini som detaljeret har beskrevet, hvordan voksne mænd må have sex med børn helt nede i vuggestuealderen.

Vi har parallelsamfund hvor flerkoneri og barnebrude er hverdag, hvor Politiet og andre danske myndigheder intet har at skulle have sagt. De har endda deres egen islamiske domstol styret af imamer, helt ude af kontrol af det danske retsvæsen.

Det er langt over grænsen, hvad den slags mennesker kan tillade sig i et land som Danmark.

Der er ikke tale om had til dem, der er faldet for islam. De må bare finde et andet land at dyrke deres rabiate synspunkter i, f.eks. deres hjemland eller ligesindede lande.

Beskeden lyder, alle islamister bør tage til fremmede lande, opføre sig roligt og fredeligt, formere sig rigeligt og vente på Allahs dag.

Derfor skal islam total forbydes på den danske, færøske og grønlandske matrikel og samtlige moskeer jævnes med jorden.

Vi mener at de terroristpsykopater, der konstant myrder danskerne og for den sags skyld også titusindvis af andre normale mennesker i vesten, ikke skal have adgang til Danmark – heller ikke som turister.

Som en af den daværende Udenrigsministers ‘venner’ skrev den 11. juni 2023, kl. 22:38. Citat:
‘Vi islamister er kommet her for at blive. Vi er ikke kommet her for fred, men for at overtage jeres lorte vantro land. Men selvfølgelig kan vi ikke overtage landet med det samme så vi venter.
Imens vi islamister venter, så tager vi jeres penge, boliger, vi knepper jeres billige kvinder og udnytter dem til at lave vores babyer, udnytter jeres uddannelsessystem så vi islamister kan bruge det imod jer vantro svin. Disse ting sker lige foran jeres øjne og I vantro svin kan jo ikke gøre en skrid ved det. I vantro svin er bange for os islamister, fordi Allah (swt) har givet os styrke til det. Bare vent til vi islamister får jer vantro svin fjernet under sharia.
Takbir! Allahu Akbar!’ Citat slut.

Det er bare en enkelt, (som vi har navnet på), men de er der desværre i titusindvis, lige uden for vores vinduer og på den anden side af døren.

Det har stået på i mange år på grund af de elendige vatpik-regeringer, der kryber og slikker islamisterne et vist sted og kysser deres fødder og sandaler, fordi de allerede har skidt i deres politikerbukser og ikke tør sige eller gøre noget som helst, mens de kryber ind i deres ministerier og gemmer sig.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

Scientology
Ligeledes betragter vi Scientology som en svindel-, og bedrageriorganisation som skal forbydes i Danmark. Den skal ikke kunne eje fast ejendom i Danmark – heller ikke gennem stråmænd eller selskaber. Kald det en kirke – og du bør ‘landsforvises’ for tid og evighed.

Svindel- og bedrageriorganisationen er forbudt i flere lande og for mange år siden også blevet forbudt i Tyskland.

Hizb ut-Tahrir
Skal omgående forbydes i Danmark, Færøerne og Grønland lige som terrororganisationen er det i mange andre lande.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

9
0