SOCIALPOLITIK

You are currently viewing SOCIALPOLITIK

SOCIALPOLITIK
Det er meget vigtigt at der bliver taget vare om vores fysisk, psykisk, socialt udsatte og truede personer, det skal vores velfærdssystem prioritere meget højt.

Vores lands sociale specialister skal varetage visiteringsarbejdet, der skal tildele offentlige ydelser på et rimeligt niveau. Udsatte grupper skal ikke bekymre sig om manglende økonomisk formåen på det basale niveau.

Det omhandler bl.a. handikappede og folk på revalidering, psykologisk og psykiatrisk bistand,  så niveauet for ydelser i dagpenge- og kontanthjælpssystemet skal muliggøre en rimelig livsførelse.

Det samme skal også gælde ift. barsel, hvor vi mener, at både mor og far selv skal kunne bestemme over barsel og privatlivet, så det passer bedst til familien. Det skal staten ikke kunne blande sig i – man tror nogle gange, at det er regeringen der er gravid.

Omvendt er det vigtigt, at de der kan arbejde også gør det. Personer, der modtager offentlig forsørgelse og som ikke er syge, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Indvandrere – og særligt indvandrerkvinder – hvor udfordringerne typisk er kulturelt betingede, at de ’ikke må arbejde’ med enhver slags arbejde kan på ingen måde accepteres. De har værsgo at tage det arbejde, de bliver tilbudt. Vil de ikke det, er det ud af Danmark med samtidig ophævelse af eventuelt dansk statsborgerskab samt fratagelse af alle danske officielle papirer og med efterfølgende udvisning.

I dag arbejder regeringen målrettet på at forringe deres tidligere vælgeres fremtid. Pensionen er forringet markant med deres Arne-pladder-pension. De skal arbejde til de ‘falder døde’ om.

Så sparer regeringen en helvedes masse milliarder, og dem der ‘overlever’ skal selv betale for deres ældrepleje.

Det er den nuværende regerings ‘ældrepleje’. Alt det borgerne har betalt til hele deres arbejdsliv er de nu til grin for, mens regeringen sidder og slår sig på lårene.

Hvad har vi fået for verdens højeste skattetryk – en lang socialdemokratisk næse.

Regeringen har dolket deres socialdemokratiske vælgere og smidt dem blødende i grøften.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

6
0