DEN OFFENTLIGE SEKTOR

You are currently viewing DEN OFFENTLIGE SEKTOR

DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Folketinget
Medlemmer af Folketinget, Udlændingestyrelsen, Politiet, Forsvaret, Hjemmeværnet og lignende kan, skal og må kun bestå af danskere.

For at komme i Folketinget skal man være fyldt 40 år, samtid med at det kræver en dokumenteret erhvervsuddannelse samt minimum 8 års dokumenteret arbejde i erhvervslivet.

Man kan ikke have ansatte folk der omklamrer terroristmanualer og islamiske opløsningsmidler – hvori man opfordrer til mord og udryddelse af de vantro danskere.

Alle disse job skal varetages af danskere.

For at blive minister skal man have en baggrund i f.eks. Forsvaret som Forsvarsminister, jurist som Justitsminister osv. osv. Fordi man har skiftet bleer i 2 måneder i en vuggestue skal man ikke kunne blive sundhedsminister.

Det er værd at huske på, at kun få politikere på Christiansborg nogensinde har haft et rigtigt arbejde.

De eneste hunde der skal have adgang på Christiansborg er Politiets bombehunde, og dem får vi forhåbentlig aldrig brug for.

I Partiet Hansen Danmark mener vi i øvrigt, at er man folketingspolitiker så er et fuldtidsjob, eller også er man kommunalpolitiker. Man skal ikke kunne være begge dele samtidig, og hæve honorar for begge mandater.

Antal ministre
I Partiet Hansen Danmark mener vi at antallet af ministerier er løbet helt af sporet, idet der er kommet nye ministerier til for snart det ene og snart det andet, med et hav af ministerbiler og ministerchauffører og alt mulig andet til følge.

Det mener vi er alt for meget – og alt for dyrt.

I et land som f.eks. Schweiz der har 8.5 millioner indbyggere, (3 millioner flere end i Danmark) klarer man sig med 7 ministerier, og alt fungerer perfekt.

I Danmark har vi 5.5 millioner indbyggere + nogle gæster og ’klarer’ os med 23 ministerier, og næsten intet fungerer.

Partiet Hansen Danmark ønsker at gøre hovedrent i ministerierne og har her udarbejdet et forslag med et Statsministerie og 7 ministerier, der hver har nogle afdelingsledere, der f.eks. kunne tage sig således ud:

Statsminister

Ministeriet for Udenrigsanliggender
Udenrigsminister

Ministeriet for Indenrigsanliggender
Indenrigs- og sundhedsminister
Afdelingschef for Udlændinge- og integration
Afdelingschef for Ældreområdet
Afdelingschef for Social- og boliganliggender
Afdelingschef for Fødevarer, landbrug og fiskeri
Afdelingschef for Kultur
Afdelingschef for Kirke og nordisk samarbejde

Ministeriet for Justits og politi
Justitsminister

Ministeriet for Forsvar, civilbeskyttelse og sport
Forsvarsminister og Vicestatsminister

Ministeriet for Finansanliggender
Finansminister
Afdelingschef for Skat

Ministeriet for Økonomiske anliggender, uddannelse og forskning
Økonomiminister
Afdelingschef for Erhverv
Afdelingschef for Uddannelse og forskning
Afdelingschef for Børn og undervisning
Afdelingschef for Beskæftigelse

Ministeriet for Miljø, transport, energi og kommunikation
Miljøminister
Afdelingschef for Transport
Afdelingschef for Klima-, energi- og forsyning
Afdelingschef for Digitalisering og ligestilling
Afdelingschef for Udvikling og kommunikation

Det vil give enorme besparelser og væsentlig mere effektivisering i alle ministerierne med en tæt dialog til alle underafdelingerne og afdelingscheferne.

Desuden er vi af den opfattelse, at medlemmer af Folketinget skal sidestilles med almindelig gældende funktionærregler hvad angår løn og fratrædelsesordninger. Dog skal dem der bor i f.eks. Jylland naturligvis have nogle fradrag og tilskud o.l. – alt på en ordentlig måde.

Der skal på ingen måde gælde særregler eller særbehandling blot fordi man er ansat i Folketinget.

Det er et sygt system der skal gåes igennem fra a til z, så den danske befolkning ikke føler sig røvrendt og til grin.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

Ministre og deres babysittere
”Spin doktorer”, som der er flere af end der er ministre, skal afskaffes. Forsætter det som det gør med den nuværende regering er der snart flere babysittere end der er pladser i Folketinget – for dine og mine penge. Det er fuldstændig sindssygt og uacceptabelt.

Det skal være de folkevalgte selv, mennesker der kan tænke og handle selv som normalt begavede mennesker, og tingene må tage den tid det tager. Møder og beslutninger skal have mere plads i kalenderen, så går alting meget bedre og beslutningerne bliver også bedre. Vi skal forsøge at undgå stress, som vi har set i den senere tid, hvor alting skal gå så stærkt og de folkevalgte ender som kolbøtter. Det mener vi er 100% selvforskyldt.

I ethvert ministerium findes en departementschef med en stor stab af medarbejdere – det bør række, mere hysterisk behøver det ikke være. Faktisk burde de ledende folk i ministerierne politisk følge/udskiftes efter ministrenes politiske linje efter hvert valg.

For at kunne stille op til et Folketings- og eller Kommunalvalg skal det vedtages ved lov, at man skal være fyldt 40 år, have en dokumenteret uddannelse og 8 års dokumenteret erhvervserfaring.

Fremover kan der kun vælges/stemmes på en person, der er opgaven voksen og selv kan svare for sig. Det er trods alt det, den danske befolkning forventer og betaler for og ikke fra én til flere ’stand in’ personager – så kunne man lige så godt have valgt dem i stedet.

Kan en person ikke helt finde ud af en tingene kan personen naturligvis hyre hjælp fra en frivillig eller en anden person, – men for egen regning.


To af Danmarks absolut mest suspekte politikere
Statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen burde fjernes fra Folketinget. Det mener vi i Partiet Hansen Danmark, imens muligheden undersøges for at stille dem for en Rigsret.

Mette Frederiksen har udraderet Danmarks minkerhverv og slagtet alle besætninger med tilsammen op imod 17 millioner raske dyr. Derudover har hun forårsaget 3 menneskers relaterede dødsfald pga. sin ageren.

I nærheden af 20 milliarder kroner har hun ’stjålet’ ud af danskernes lommer. Hun svarer ikke selv på spørgsmål desangående, men bruger andre ‘professionelle’ til at fyre den ene løgn af efter den anden. At genskabe hendes sms’er skulle dengang være givet til et privat firma uden begrænsninger – så ville der ske noget.

Dem der har stemt på hende har også sagt ja til at forære Koranskolerne en milliard kroner. I 2017 lød det eller sådan: ”Mette Frederiksen i brutalt opgør: »Luk alle muslimske friskoler«”. Socialdemokratiske vælgere fik (også) her en lang næse.

At Mette Frederiksen ville være Generalsekretær for NATO kan man kun klaske sig på lårene af grin over. En rød venstreorienteret kvinde som Statsminister for Danmark, der i årtier ikke har efterkommet 2% NATO-aftalen. Selvfølgelig vil normalt tænkende NATO-lande ikke vælge en sådan person, der falder helt udenfor skiven.

Den mest skandaløse
At forsøge at handle med lig er langt over stregen, ovenikøbet med danske soldater der har mistet livet i Afghanistan. I sin iver efter at betale det manglende NATO-bidrag har den skandaløse globalist Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen været så usmagelig at bruge 43 faldne danske soldater i Afghanistan som modregning for de 0,7 pct. af BNP, vi ikke har leveret.

Ekstremt usmageligt og uværdigt, men også uforskammet over for de faldne soldater og deres pårørende. Det siger alt om, hvad det er for en dyssocial person Danmark har med at gøre.

Videre har Lars Løkke Rasmussen udstedt obligationer ‘uden saglig grund’. En udstedelse der koster danskerne 1,24 milliarder kroner om året, så den samlede regning løber op i 35,6 milliarder kroner, inden den sidste regning er betalt. Han burde personligt selv have regningen.

Oven i det har selvsamme Lars Løkke Rasmussen underskrevet Marrakesh-aftalen, der har åbnet for en tsunami af afrikanere der oversvømmer hele Europa inkl. Danmark, og som kommer til at koster os hundredvis af milliarder kroner på sigt. Han er skyld i, at vi snart har sharialov i Danmark. Folk der har stemt på ham, har sat kryds ved at vi, det danske folk, bliver udskiftet med multimillioner islamister.

I Partiet Hansen Danmarks øjne to personer der minder om forbrydere med psykopatlignende adfærd der begge lider af dyssocial personlighedsstruktur, der tilsammen har ’stjålet’ omkring 55 milliarder kroner fra det danske folk. Måske endnu mere når rigsrevisionen får gransket hele deres gøren og laden igennem. Det mener vi skal straffes med den absolut hårdeste straf, vi for tiden har i Danmark – forvaring. Andet kan man ikke være bekendt over for de danske borgere.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

Fratrædelsessaftaler
Der skal ryddes op i de såkaldte Fratrædelsessaftaler. Man skal ikke kunne blive ansat på en direktørpost i en kommune og efter ’10 minutter’ på posten stoppe og få 1,5 – 3,5 millioner med i lommen og derfra hoppe lystigt videre til en tilsvarende stilling og gentage samme nummer, som vi har set flere tilfælde af. Det skal der sættes en effektiv stopper for og det lugter fælt af Djøf. Ligesom det offentlige også på den måde forgylder konsulentbureauerne – det skal også være slut.

World Economic Forum (WEF)
Partiet Hansen Danmark er af den mening, at ingen medlemmer af Folketinget eller ansatte i det offentlige må deltage i World Economic Forums møder, hverken på den ene eller den anden måde, eller have kontakt med terrororganisationen – det skal betragtes som landsforræderi og dømmes derefter.

Selv om vi er monarkister her i partiet, er vi uden indflydelse og mere bekymrede for den unge del af vores Kongehus, hvor vores Kronprins flere gange er set  deltage i WEF’s arrangementer sammen med WEF’s grundlægger og ideologiske chef Klaus Schwab, det kan godt vække bekymring for Danmarks fremtid. Flere andre danske politikere, bl.a. Lars Løkke Rasmussen og Ida Auken synes at være i lommen på WEF. Hvem husker ikke Ida Aukens: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better (jeg ejer intet, har intet privatliv og livet har aldrig været bedre). Klaus Schwab kalder sin plan for New World Order og The Great Reset.

Vi danskere skal dyrke nationalkonservatismen som en religion. Vi skal lovprise vores kristne arv og Vikingetiden. Gøre Mor Danmark glad, og forstå at vi forvalter en tusindårig arv, hvor EU og WEF er orme i æblet svarende til islamiseringen, der breder sig som byldepest.

Fortæl hvilket Danmark der vil følge med og uden nationalkonservatismen. Vi skal forene os, skoles, lære medlemmerne om Furesøens lyksaligheder og Kongerækken.

Den nationale front skal aldrig lade sig føje af mainstreampressen og lade sig intimidere. Fællesskab gør stærk.

Lad os få sat sociale medier i fokus på rekruttering og blæse på, hvad venstrepressen deler ud af racist-, islamofob- og nazi-kort. Det er kun woke-tidens våben til at lade sig manipulere og underkaste.

World Economic Forum (WEF) er en ny form for kommunisme (neokommunisme) udviklet af Klaus Schwab.

Det er DIN direkte vej til helvede hvis du ikke vågner op. Camoufleret i ’vat og bomuld’ gennem de sidste 40 år uden at du har opdaget det, er verden på vej i WEF-målet, hvis det ikke bliver stoppe nu.

Du har været optaget af din fjernbetjening og tilbudsaviserne mens Young Global Leaders har ’gravet din grav’ i samarbejde med det værste rakkerpak i verden, ført an af Joe Biden, Klaus Schwab, Barack Obama, Hillary Clinton, King Charles, Bill Gates, Justin Trudeau og i Danmark af bl.a. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Ida Auken, der er med på Der Fürers limpind orkestreret af Klaus Schwab, World Economic Forum, der forsøger at udbrede WEF i hele verden. Hans far var officer under Adolf Hitler, og hans plan er at den almindelige borger ikke skal eje noget og ikke rejse uden for sit eget land. Prisen på flyrejser bliver så ekstrem dyre, at flyrejser kun er for folk med en mission såsom f.eks. forretningsrejser og politiske ledere.

Visionerne er uhyggelige, rædselsfulde og gruopvækkende – så det gælder om at få neutraliseret WEF.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

Danmarks infrastruktur
Infrastrukturen i Danmark skal ikke kunne privatiseres og skal forblive i den offentlige Statsadministration.

Det gælder bl.a. hele transportsystemet som indbefatter kollektiv transport, infrastruktur og byplanlægning og alle former for offentlige forsyningsanlæg herunder også alle havne og lufthavne, broer, tunneller, hele vejnettet, dæmninger og kanaler og olieledninger. Det gælder også hele det offentlige Sundhedsvæsen, Forsvaret, Hjemmeværn, Politi, Brand- og Redningstjeneste o.l. – den slags skal ikke ligge i private hænder, det er ganske enkelt for risikabelt.

Penge
Danske penge – kontanter – sedler og mønter skal kunne bruges overalt som betalingsmiddel, dog med visse natlige varianter efter område.

Som vi ser fra tid til anden lukker it-systemer ned i tide og utide. Sker der en længerevarende nedlukning, er der ingen der har penge. Ingen kan betale deres regninger, ingen kan købe mad eller benzin eller bruge kreditkort til at oplade deres el-biler med og meget andet. Kort og godt går samfundet i stå.

Derfor mener vi, det er en god ide f.eks. at hæve kontanter til ugens forbrug, så bankens ansatte ikke kan snage i, hvad hr. og fru Jensen spiser til aftensmad og om de drikker rød- eller hvidvin.

Derfor – brug kontanter – rigtige penge som ikke koster bankgebyrer bare du køber et stykke wienerbrød til 25 kroner.

Et land uden penge er ikke et land – brug kontanter.

           

Politi
Vores Politi foretager nogle skandaløse svigt og markante ændringer i deres opgaver.

Tidligere tog Politiet vare om danskerne og vores sikkerhed. I dag tager de hovedsagelig vare på islamisterne, og ’skider’ på danskernes sikkerhed. Helt i overensstemmelse med EU’s islamisering af Europa.

Et klart brud på Danmarks retssikkerhed.

Et brud der koster det danske samfund et kæmpe milliardbeløb. I Danmark har vi tidligere haft ytringsfrihed. Den har Politiet fjernet uden nogen form for lovgivning. I dag handler alt om at behage islamisterne og føje dem i selv de mindste krav fra Allahs terroristmanual samt indførelse af sharialoven i Danmark. Vi ved indefra, og er derfor også helt sikre på, at en stor del af politistyrken mener det samme som os i Partiet Hansen Danmark, men de tør intet sige og intet skrive som privatpersoner på bl.a. Facebook, for så mister de deres job i Politiet omgående.
Vi ved jo allesammen godt, at det ikke er de danskere der skal have personbeskyttelse, der er problemet. Det er ikke dem der koster milliarder af kroner – det er de fjender af det danske samfund der ustandselig begår vold og terror – det er udelukkende dem der koster.

Dansk retssikkerhed skal opdateres og danskerne skal tilbage og stå på første række i deres eget land – alle andre bag.

Det samme skal Politistyrken i Danmark – opdateres og øges, for der er så mange gode folk i Politiet, der ikke må tabes.

Til de til tider ustyrlige personager i gadebilledet skal Politiet fremover gøre mere brug af vandkanoner og gummikugler, hvor det skønnes nødvendigt. Det skulle nok kunne dæmpe gemytterne lidt, inden det udvikler sig alvorligt – i værste fald skal der bruges bly, og politiet har al materiel stående.

Særlig ved fodboldkampe skal Politiet fremover gøre mere brug af vandkanoner hvor det skønnes nødvendigt.

Derud over mener vi, at Politiet altid skal oplyse etnicitet i forbindelse med forbrydelser og ikke som i dag, hvor befolkningen bliver holdt i uvidenhed.

Den populære og elskede Politihestegarde skal opgraderes til en væsentlig større garde i vores største byer København, Aarhus, Odense og Ålborg.

PET
Borgerne skal have tillid til PET, sådan skal det være, men det skal ikke misbruges, som vi i dag ser Mette Frederiksen gøre i hendes iver efter at omdanne Danmark til en enhed al la Nordkorea.

PET skal passe deres arbejde som hidtil, men ikke holde borgerne i et jerngreb og mistænkeliggøre enhver til det modsatte er bevist. Mette Frederiksen opfører sig som Kim Jong-un, der mistænker enhver, fordi hun er bange for at miste magten.

Grænsekontrol
Danmark skal have permanent Grænsekontrol – gældende begge veje – ligesom i vores lufthavne. Den lille smule tid en kontrol tager, betyder intet for nogen eller noget som helst, og gør det det, er de gået forkert.

Grænser

Der skal opføres en 6 meter høj mur og dobbelt hegn med fast militær patruljering 24/7/365.

Antallet af overgange skal begrænses væsentligt, da Danmarks grænse mod syd kun udgør omkring 75 km.

Til søs skal der ligeledes etableret patruljering langs de danske kyster med en skærpet overvågning.

For husk: ”Et land der ikke har kontrol over sine grænser – er ikke et land”.

Der skal dog etableres et system for pendlere, der letter deres daglige passage af grænsen.

© Copyright 2023 Partiet Hansen Danmark

10
0